רובוטיקה

רובוטיקה וחלל / ד"ר גיא שיאון

זהו קורס מבוא לרובוטיקה המשולב במשימות רובוטיות בחלל.

בקורס נכיר ערכת רובוטיקה המאפשרת גם תכנות אך גם למי שלא יודע

לתכנת, לבנות רובוטים.

נקבל משימות חשיבה מעולם האסטרונומיה וחקר החלל.

נכיר את העולם הטכנולוגי. נהיה מהנדסים המקבלים משימות בחלל

ונכיר גרמי שמיים שונים. נלמד להשתמש בחיישנים, מנועים ואבני בניין

מתוחכמות להבניה הרכבה ותכנון מכונות אוטונומיות.

 

לפרטים ורישום ניתן ליצור קשר במס' : 0548050733 ,052-2800750