האיחוד האירופאי

האיחוד האירופי מורכב ממגוון של מדינות אבל יכול להיחשב כישות אחת מבחינת שיווק וטכנולוגיה.

למרות שרוב השיווק הטכנולוגי בישראל מכוון לארצות הברית, השוק המשותף קרוב הרבה יותר ומכיל הזדמנויות רבות.

 בגלל הבדלי השפה בין עברית לאנגלית ישראלים יכולים להבין טוב יותר כיצד להתאים מוצרים לכל תתי-השווקים, השפות והתרבויות באירופה.

 כאן יש משמעות לחשיפת הננו סטודנטים לעולם ומלואו שנקרא אירופה כבר בשלבים מוקדמים.    

 

בכל קורס תינתן הרצאה כוללת אודות העולם הטכנולוגי והקשרים הטכנולוגיים בין ישראל לאיחוד הארופאי.