סודות הסייבר

מיועד לתלמידי כיתות ד'-ו'

הקורס עוסק הן בהתגוננות פשוטה של הצרכן הנבון. הכרה וזיהוי איומים כגון פישינג, לינקים לאתרי דמה, תולעים, נוזקות וכללי זהירות. נלמד על תקיפת סייבר בסלולר, כיצד תוקפים אותנו וכיצד להגן על עצמנו. בקורס נלמד גם על רמות אחרות של סייבר, ברמה של חבורות האקרים התוקפות אתרים ועד למדינות התוקפות חברות או אתרי תשתית. נלמד על צפון קוריאה נגד הוליווד, על יחסי ישראל-איראן בלוחמת סייבר, על הלוחמה הפסיכולוגית המתלווה לכך ולמאזן האימה.

מה נלמד? 

·         פישינג

·         האקינג

·         מלחמת סייבר

·         משחקי מלחמה

·         מחשב קוונטי

·         ניתוח פרקטלי

·         הכנה והצגת פרויקט סיום קורס