מלגות

מדיניות המלגות של קמפוס ג'וניור

 

קמפוס ג'וניור רואה עצמו מחויב ככל הניתן למעורבות בפעילות במסגרת הקהילה.

מייסדיו יפעלו במסגרת מגבלות היכולת לסייע להגברת המצוינות בקרב אוכלוסיות חלשות.

הנהלת קמפוס ג׳וניור מעמידה בפני הורים המעוניינים בקבלת מלגה את האפשרות להגיש בקשה בטופס המצורף לעמוד זה.

הנהלת הקמפוס אינה מתחייבת לתת מלגות לכל הפונים ומדיניותה תהא מתן מלגות אך ורק ע״פ שיקול דעתה הבלבדי.