סמסטר קיץ

סמסטר קיץ פרונטלי 2020 - סיום מרגש

 

המרצים בקורסים שלנו הינם יזמים נבחרים, דוקטורים ומומחים לטכנולוגיה וחינוך ילדים.

 

להנהלת הקמפוס שמורה הזכות לשנות את מיקום הקמפוס, מועדים, שעות ונושאי הקורס ע״פ שיקול דעתה, הליך המיון, הרישום בפועל וה תקנון.

עדכונים להורים יימסרו (במייל או בטלפון) ע״פ הנתונים בפועל.