שיטת לימוד מנצחת

ג'וניור קמפוס פועל בהתאם לשיטת  STEM

  

CIENCES

 TECHNOLOGY

 NGINEERINGE 

MATHEMATICS

 

גישה שיתופית ללמידה ולהתפתחות שבבסיסה השתתפות פעילה של התלמידים.

גישה זו עושה אינטגרציה בין מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה, כמו גם לכל המקצועות הרלוונטיים לעולם הטכנולוגי.

באמצעות שיטת STEM מפתחים ה״ננו סטודנטים״ שלנו כישורים ומיומנויות חשובים לחיים, כמו יכולת פתרון בעיות, יצירתיות, חשיבה ביקורתית, עבודת צוות, חשיבה עצמאית, יוזמה, תקשורת בינאישית ואוריינות טכנולוגית ודיגיטלית.

הקידמה הטכנולוגית, משנה גם את האופן בו תלמידים לומדים ומתקשרים בסביבתם. המיומנויות שמפותחות באמצעות STEM, מאפשרות להם להתמודד, להכשיר עצמם למקצועות המחר, להסתגל ולהצליח באמצעות כישורים חשובים המהווים מקפצה חשובה להמשך התמודדות בתיכון, צבא, בשוק העבודה הטכנולוגי העולמי העתידי.