סמסטר חורף

מידע על הסמסטר:

מועד התחלה וסיום :18/10/20-22/2/21

סילבוס הסמסטר יפורסם בהקדם.

 

סמסטר החורף שלנו יתקיים במרחב המקוון ויכלול מפגשים שבועיים, כל מפגש יהיה בן 60 דקות.

המרצים בקורסים שלנו הינם מומחים לטכנולוגיה וחינוך ילדים, חלקם דוקטורים וחלקם יזמים מובילים בעצמם.

תוכנית הלימודים תפורסם בהמשך - רישום לסמסטר חורף נפתח.

 

 

להנהלת הקמפוס שמורה הזכות לשנות את מיקום הקמפוס, מועדים, שעות ונושאי הקורס ע״פ שיקול דעתה, הליך המיון, הרישום בפועל וה תקנון.

אם זאת ימסרו עדכונים להורים (במייל או בטלפון) ע״פ הנתונים בפועל.