סמסטר חורף

נתונים אודות הסמסטר:

מועד התחלה וסיום :15/10/20-22/2/21

המפגשים הינם שבועיים, כל מפגש יהיה בן 90 דקות (שעתיים אקדמיות).

בכל כיתה יהיו 16 ״ננו סטודנטים״ אשר יפעלו בקבוצות בנות 3-4 בקבוצה.

המרצים בקורסים שלנו הינם מומחים לטכנולוגיה וחינוך ילדים (חלקם דוקטורים)

הלימודים יתקיימו ב״תיכונט״ ע״ש אלתרמן רחוב שושנה פרסיץ 3 תל אביב.

החנייה במתחם ללא תשלום.

תוכנית הלימודים תפורסם בהמשך - רישום לסמסטר חורף נפתח.

 

 

 

 

 

 

להנהלת הקמפוס שמורה הזכות לשנות את מיקום הקמפוס, מועדים, שעות ונושאי הקורס ע״פ שיקול דעתה, הליך המיון, הרישום בפועל וה תקנון.

אם זאת ימסרו עדכונים להורים (במייל או בטלפון) ע״פ הנתונים בפועל.